Board Result

                    Toppers of MCKV

Name of the Students ICSE ISC(COMM) ISC (SCI) ISC(HUMANITIES)
2022
SUBHO PRASAD GHOSH 98.80%    
ATIKSHA AGARWAL   98.50%    
ALOK KR. LOHARIWALA     97.50%  
ISHU GUPTA     97.50%  
ROHAN JAIN     97.50%  
2021
SIDHARTH KUMAR DUGAR 99.20%      
KESHAV KHEMKA   99.75%    
ANKIT MONDAL     99.75%  
2020
DEBJYOTI RAY 98.40%      
SUBHAM RUNGTA 98.40%      
SHIVAM BANSAL   98.50%    
UDITH SHYAMSUKHA     97.50%  
2019
ANKIT MONDAL 98.40%      
DEV CHANDAK   99.00%    
SANSKAR JHAJHARIA     99.50%  
2018
RAHUL BAJAJ              98.60%      
TANAY AGARWAL           97.80%    
AKHIL AGARWAL             97.50%  
2017
SANSKAR JHAJHARIA 97.80%      
NAMAN JAIN   95.00%    
GAURAV DAMANI     96.80%  
2016
AKHIL AGARWAL 98.40%      
RAUNAK SIPANI   96.80%    
ANKIT GHOSH     96.50%  
AVIK SARKAR       92.80%
Name of the Students ICSE ISC(COMM) ISC (SCI)
2015
SHIVAM KUMAR SINGH 97.80%      
ADITYA RAJPURIA   96.50%    
ARCHISMAN RAKSHIT     97.50%  
SOURAV KHEMKA     97.50%  
2014
 Name of the Students  ICSE ISC(COMM)  ISC(SCI) 
MAHAK KUMAR SURANA 97.60%    
VAIBHAV CHOWDHURY   97.30%  
GOPAL MUNDHRA   97.30%  
SHASHANK SHEKHAR     96.00%
2013
 Name of the Students  ICSE ISC(COMM)  ISC(SCI) 
SHUBHAM LAHOTI 97.40%      
MUKUND AGARWAL   97.80%    
SIDDHARTH TEKRIWAL     96.50%  
2012
Name of the Students

ICSE

ISC(COMM)

ISC(SCI)

SAUBHAGYA CHOWDHURY 97.80%      
AKASH GOYEL   96.75%    
AKASH BANERJEE     96.25%  
2011
Name of the Students

ICSE

ISC(COMM)

ISC(SCI)

SHUBHAM AGARWAL 97.40%      
ANIRUDH TAMRET   92.00%    
RAHUL KOTHARI   92.00%    
PEEYUSH KR SINHA     93.50%  
2010
Name of the Students

ICSE

ISC(COMM)

ISC(SCI)

MANMOHAN SHAW 97.40%      
GAURAV SANGANERIA   95.80%    
ABHISHEK PANDEY     93.50%  
2009
Name of the Students

ICSE

ISC(COMM)

ISC(SCI)

ABHISHEK MUNDRA 96.80%      
AKSHAY LOSALKA   95.50%    
SOURAV SARAF     95.80%  
2008
Name of the Students

ICSE

ISC(COMM)

SCI(SCI)

NAMAN GARG 96.80%      
NAYAN CHOKHANI   96.80%    
VIPIN NAIN     93.25%  
2007
PIYUSH KUMAR AGARWAL 94.40%      
ASHISH MASKARA   95.50%    
NIRAJ KUMAR BAHETY     94.50%  
2006
ANKIT PANSARI 93.40%      
JITESH CHOWDHURY   93.33%    
SUMIT AGARWAL     86.00%  
2005
ABHISHEK AGARWAL 90.33%      
2004
BHAVIK AGARWAL 91.17%      
2003
SOURABH NOWAL 86.60%